Vzdušné lázně Železnorudsko

Vzdušné lázně Železnorudsko

Vzdušné lázně a nebo také klimatické lázně, tak nazýváme oblast, ve které se vyskytují takové přirozené podmínky, jež blahodárně působí na naše zdraví. Tento specifický příznivý vliv klimatu je využíván k tzv. klimatoterapii, podpůrné léčbě některých chorob a zejména k jejich prevenci a celkovému posílení organismu.

Pozitivní vliv na naše zdraví mají hory a to především středohorské podnebí s polohami v nadmořských výškách 750-1200m. Charakteristickým rysem středohorského klimatu je zejména bohaté zastoupení lesů a větší množství slunečných dní.

Je prokázáno lékařskými studiemi, že vlivem pobytu na horách dochází v těle člověka ke zvýšené tvorbě erytrocytů (červených krvinek) a také k vyšší tvorbě hemoglobinu (krevního barviva) a díky tomu je naše tělo resp. naše orgány více zásobené kyslíkem, což výrazně blahodárně působí na funkci celého organismu a jeho imunitu.

Tento pozitivní vliv je dále podpořen vysokým výskytem záporných iontů takzvaných aniontů v horském vzduchu, které jsou také nazývány vzdušnými vitamíny. Díky nim se nám v čistém, středohorském prostředí tak dobře dýchá. Existují doporučení týkající se minimálního množství vdechovaných aniontů (800 aniontů/cm3), v přírodě je pak obsah aniontů až 60x vyšší, naopak v uzavřených prostorách našich bytů, kanceláří a škol je téměř nula, velmi nízký výskyt je též např. na rušných ulicích, v centrech měst a v průmyslových oblastech.  V těchto prostorách je logicky naopak vyšší množství kationtů čili kladných iontů, které mají na naše zdraví vliv negativní a jejich vysoké koncentrace mohou způsobovat bolesti hlavy, nervozitu, únavu, nespavost, bolesti kloubů i vyšší krevní tlak. Je známo, že dlouhodobé působení těchto kationtů může patřit mezi faktory, které spouští alergii, deprese, astma a další civilizační choroby. Naopak, pokud dopřejeme svému tělu dostatek aniontů, dostatek čistého, horského vzduchu, tělo může dostatečně relaxovat a odpočívat, buňky mohou volně a zhluboka dýchat (otevřou se kanály v buněčných stěnách a dojde k vyloučení toxinů a absorbci kyslíku a živin).

Další pozitivní vliv aniontů spočívá v jejich retardačním vlivu na viry a bakterie (působí bakteriostaticky a virostaticky). Tohoto efektu se také využívá například ke sterilizaci ve zdravotnických zařízeních, na operačních sálech a nebo na popáleninových zařízeních. Tedy nejen prevenci, ale i podpůrné léčebné působení zejména v případě viróz či bakteriálních onemocnění můžeme od vzdušných lázní očekávat.

Jednou z takových oblastí v České Republice, kde najdeme tyto zdraví prospěšné a blahodárné podmínky pro odpočinek, kde pouhou svou přítomností a vdechováním čistého, horského vzduchu posilujeme svůj organismu a svojí imunitu, je právě Šumava, resp. její výše položené části jako je Železnorudsko a to pro svou optimální nadmořskou výšku a rozsáhlé zalesněné plochy. Železnorudsko se řadí do pásma klimatických lázní a je určitě doporučovanou a vhodnou volbou místa pro trávení vašeho volného času a vaší dovolené ať už aktivní či relaxační. Chcete-li podpořit svojí imunitu a posílit celý organismus, strávit rekonvalescenci či dopřát sobě a své rodině ozdravnou kúru, zkrátka udělat něco pro své zdraví, pak klimatoterapie na železnorudsku je vaším správným rozhodnutím. Jako obzvláště prospěšné se pak jeví zejména  v podzimním období  spojeném s inverzním počasím a vyšší četností onemocnění dýchacích cest a viróz.

V našich Apartmánech Panorama je pro vás připravena nabídka ozdravných, podzimních, víkendových pobytů za velmi výhodné mimosezónní ceny! 

Apartmány jsou velmi vhodné pro rodiny s dětmi díky svému vybavení, ale samozřejmě také pro sportovce, turisty a další hosty, kterým poskytují dokonalé zázemí pro veškeré aktivity.

Těšíme se na vás!